• PB & Jam Monster TFN Salt Nic

PB & Jam Monster TFN Salt Nic

PB & Jam Monster TFN Salt Nic

SKU: SKU: 162806361997
View full details
Product Highlights

Zazo 8000 5% Disposable Vape

Zimo 6mg Nicotine Pouches

Zimo 8mg Nicotine Pouches

Description

Jam Monster TFN Salt:
  • VG/PG: 50/50
  • Nicotine Level: 24MG, 48MG
  • Bottle Size: 30ML